Giấy mời 16/11/2016

Giấy mời số 18 GM-HĐND V/v tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa III
Số lượt người xem : Bản in