Giấy mời 15-11-2016

Giấy mời số 236 GM-UBND V/v tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa III
Số lượt người xem: Bản in