1. Văn phòng HĐND&UBND huyện

Trần Bảo Lâm

Chánh Văn phòng

Phùng Như Khương

Phó Chánh VP

Nguyễn Vũ Ân

Phó Chánh VP

Phạm Văn Tuân

Phó Chánh VP

 

2. Phòng Nội vụ

Nguyễn Nam Thắng

Trưởng phòng

Nguyễn Hữu Phương

Phó Trưởng phòng

Lê Nguyên Thị Trúc Ly

Phó Trưởng phòng

 

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch

Trần Thanh Nghiêm

Trưởng phòng

Trần Thị Xanh

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Xuân Đức

Phó Trưởng phòng

 

4. Phòng Tư pháp

Phạm Văn Quang

Trưởng phòng

Đinh Cao Cường

Phó Trưởng phòng

 

5. Phòng Lao động và Thương binh – Xã hội

Bùi Ngọc

Trưởng phòng

Hồ Thị Thu Uyển

Phó Trưởng phòng

 

6. Phòng Dân tộc

Phạm Đức Bảy

Trưởng phòng

Điểu Grơn

Phó Trưởng phòng

 

7. Phòng Y tế

Lê Văn Hà

Trưởng Phòng

 

8. Phòng Văn hóa Thông tin

Vũ Duy Giang

Phó Trưởng Phòng

 

9. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Mai Xuân Quang

Trưởng phòng

Phạm Văn Trường

Phó Trưởng phòng

 

10. Phòng Nông nghiệp và PTNT

Lê Hoàng Vinh

Trưởng phòng

Trần Ngọc Thủy

Phó Trưởng phòng

 

11. Phòng Tài nguyên Môi trường

Đồng Văn Giáp

Trưởng phòng

Đỗ Thị Hà

Phó Trưởng phòng

 

12. Thanh tra Đắk Song

Huỳnh Tấn Tuấn

Chánh Thanh tra

Đặng Thế Tùng

Phó Chánh Thanh tra

 

13. Phòng Giáo dục và Đào tạo Đắk Song

Mai Trần Anh

Trưởng phòng

Bùi Tuấn Khang

Phó Trưởng phòng