Giấy mời 14/12/2016

Giấy mời họp bàn biện pháp cưỡng chế với hộ ông Phạm Văn Thưởng
Số lượt người xem: Bản in