Giấy mời 23-12-2016 08:26:43

Giấy mời 277/GM-UBND về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa III, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021
Số lượt người xem: Bản in