Góp ý dự thảo văn bản QPPL 15/11/2018
 
Góp ý dự thảo Chương trình phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025
Ngày 11/8/2016, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 487/STTTT-CNTT gửi các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã về việc góp ý dự thảo Chương trình phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.