Tin Chính trị - Xã hội 25/12/2019

Hội đồng nhân dân huyện tổ chức kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021

Trong hai ngày 25 đến 26/12, Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đến dự có đồng chí Đoàn Văn Sự - Phó bí thư thường trực Huyện ủy,  các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo các phòng ban và các xã , thị trấn.


Kỳ họp thông qua các báo cáo về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Báo cáo kết quả thẩm tra đối với báo cáo về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện, Báo cáo tình hình thực hiện Dự toán ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách 2020, Thông qua các Tờ trình về việc thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019, dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; tờ trình  về việc bổ sung, điều chỉnh danh mục kế hoạch trung hạn các công trình xây dựng cơ bản giai đoạn 2018 -2020 do huyện quản lý; tờ trình về giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng ngân sách Nhà nước do huyện quản lý năm 2020. Thông qua các báo cáo của Ban kinh tế - xã hội, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Cục thi hành án dân sự huyện, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân năm 2019 của Ban thường trực  UBMTTQ Việt Nam huyện.

Đánh gía năm 2019, nhìn chung nhiệm vụ  kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội của huyện có bước phát triển ổn định; diện tích gieo trồng các loại cây ngắn ngày đạt 103 % kế hoạch; sản lượng cà phê nhân sô đạt gần 56 ngàn tấn đạt 100% nghị quyết;  hoạt động công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, hạ tầng giao thông, thương mại – dịch vụ có nhiều chuyển biến, tiếp tục tăng trưởng theo hướng tích cực, đa dạng về mặt chủng loại, hàng hóa. Triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó khẩn cấp với dịch tả lợn Châu Phi. Thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 117 tỷ đồng, đạt 110% nghị quyết.  Các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức phong phú, công tác bảo tồn văn hóa được quan tâm.  Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và công tác khám chữa bệnh được nâng lên rõ rệt,  Chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao, trường, lớp học từng bước được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư được nhân rộng. chính sách dân tộc, tôn giáo , an sinh xã hội được quan tâm. Tình hình quốc phòng – an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức. Đặc biệt giá cả mặt hàng nông sản như cà phê, hồ tiêu giảm mạnh ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, dịch bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu chưa được khống chế; tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng chưa xử lý triệt để, diện tích rừng phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14 bị lấn chiếm chưa được khắc phục.

Kỳ họp đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020. Tiếp tục đẩy nhanh  sự tăng trưởng kinh tế gắn với nâng cao chất lượng các dịch vụ- thương mại, công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, nâng cao mức cạnh tranh của các loại sản phẩm hàng hóa. Thực hiện tốt các mục tiêu  an sinh xã hội  cải thiện đời sống cho nhân dân. Tập trung chỉ đạo hướng sản xuất nông nghiệp là chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng  theo hướng sản xuất hàng hóa, kết hợp chặt chẽ giữa bốn nhà trong sản xuất, thực hiện đầu tư thâm canh tăng năng xuất trên cùng một đơn vị diện tích và tăng cường phòng chống dịch, bệnh trên cây trồng. Tăng cường kiểm soát các hoạt động Công nghiệp – xây dựng, thương mại dịch vụ, công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản cũng như quản lý tài chính.

 Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020. Duy trì giữ vững kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, phát động các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt  và triển khai kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, đảm bảo quốc phòng- an ninh và trật tự an toàn xã hội. Mục tiêu chủ yếu năm 2020 phấn đấu: tổng  diện tích gieo trồng cây hàng năm 12. 797 ha; diện tích cây công nghiệp dài ngày đạt 41.314 ha; sản lượng cà phê nhân sô ước đạt 55.935 tấn; sản lượng tiêu đạt 30.374 tấn;  cấp mới 500 ha giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổng thu ngân sách ước đạt trên 122 tỷ đồng, bình quân thu nhập đầu người đạt 44 triệu đồng/ người/năm…

Kỳ họp dành nhiều thời gian để các đại biểu hội đồng tham gia thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Chú trọng xây dựng các chỉ tiêu, mục tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa  -xã hội, xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Kỳ họp cũng thông qua dự thảo các Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020; nghị quyết thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán thu, chi ngân sách năm 2020; nghị quyết  về việc phê chuẩn phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh danh mục kế hoạch trung hạn các công trình xây dựng cơ bản sử dụng ngân sách Nhà nước do huyện quản lý năm 2020 và nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện khkos IV, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Quốc Nhân


Số lượt người xem : Bản in