Tin Chính trị - Xã hội 27/12/2019

Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020; Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Chiều ngày 26/12 UBND Huyện tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020; giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Về dự hội nghị có đồng chí Thị Trãi phó chủ tịch HĐND huyện, trưởng các phòng, ban ngành đoàn thể huyện, chủ tịch UBND 8 xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh - Chủ tịch UBVND huyện nêu rõ, năm 2019  Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, các công trình kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện từng bước được đầu tư hoàn thiện, đưa vào khai thác, nhiều cơ chế hỗ trợ cho phát triển kinh tế- xã hội được thực hiện, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 cơ bản vượt và đạt so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân đề ra. Song bên cạnh đó là những khó khăn do tình hình dịch bệnh trên cây hồ tiêu diễn biến phức tạp,giá cả các mặt hàng nông sản giảm sâu ,công thêm  dịch tả lợn Châu phi bùng phát trên diện rộng kéo dài gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp của huyện, làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân…. Trong điều kiên đó, nhờ sự tập trung của lãnh đạo chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện  nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội huyện vẫn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể ,huyện đã hoat thành 26 /30 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra.

 

Đ/c Nguyễn Xuân Thanh - Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Trên lĩnh vực kinh tế: Tổng diện tích các loại cây trồng hàng năm trên 13.320 ha, đạt trên 103% nghị quyết. Tổng số diện tích cây công nghiệp của huyện trên  40.nghìn  héc ta đạt 99% nghị quyết. Chăn nuôi được huyện chú trọng phát triển. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ước đạt 1.53 tỷ đồng, đạt 118% nghị quyết. doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 1.653 tỷ  đồng đạt 100,2% nghị quyết; tỷ lệ cứng hóa giao thông nông thôn 88,53% đạt 100,8% nghị quyết; chường trình xây dựng nông thôn mới mỗi xã đạt 2,14 tiêu chí  đạt 107%  nghị quyết; Tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 41,6 triệu đồng /người / năm; tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện  ước đạt 106 tỷ đồng, đạt 100% nghị quyết. Trên lĩnh vực văn hoá – xã hội: Tỷ lệ thôn bon văn hóa đạt 91,8% đạt, 114,7% nghị quyết;  84,8 % gia đình đạt danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ 104,6% nghị quyết; 90% cơ quan đơn vị đạt văn hóa  đạt 101,5% nghị quyết; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,18  %; tỷ lệ học sinh hoàn thành tiểu học và  tốt nghiệp THCS đạt 100% nghị quyết; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,11%, giảm 1,66% đạt 166% nghị quyết. Hoạt động văn hóa thông tin tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, và của địa phương. QP-AN được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình thu, chi ngân sách huyện năm 2019, giao chỉ tiêu phát triển kinh tế -  xã hội và dự toán phân bổ ngân sách nhà nước năm 2020. Sau khi nghe các nội dung báo cáo, các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, phân tích nguyên nhân, đề xuất một số giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020.

Kết luận hội nghị Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Thanh chủ tịch UBND dân huyện đề nghị, trên cơ sở giao chỉ tiêu phát triển kinh tế -  xã hội và  dự toán ngân sách  nhà nước năm 2020 các phòng, ban ngành huyện , các xã, thị trân cần tập trung thực huyện nghiêm túc phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.Trong đó, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Trú trong đến công tác quản lý bảo vệ rừng; Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Đảy mạnh tuyên truyền người dân tham gia BHYT; Tập trung phát triển xây nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao, thực hiện liên kết giữa 04 nhà để tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; Tăng cường quản lý đất đai gắn với trật tự  xây dựng; đẩy mạnh cách cánh hành chính công, cải thiện môi trường kinh doanh…/

                                                                   Vương hợp.


Số lượt người xem : Bản in