Tin Chính trị - Xã hội 12/07/2018

Hội nghị quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII

Ban thường vụ Huyện ủy Đăk Song tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII


Ban thường vụ Huyện ủy Đak Song tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa  (XII).<o:p></o:p>

            Sáng ngày 12/7 Ban thường vụ huyên ủy Đak Song tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa  (XII) cho cán bộ đảng viên trên địa bàn huyện.