Tin Chính trị - Xã hội 09/04/2018

Hội nghị thông tin tình hình biển đảo Việt Nam

Hội nghị thông tin tình hình biển, đảo Việt Nam cho lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể trên địa bàn huyện Đăk Song


Ngày 04/04/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đăk Song phối hợp với Quân cảng Sài Gòn tổ chức hội nghị  thông tin tình hình biển, đảo Việt Nam cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt huyện Đăk Song.

Tại hội nghị,  các báo cáo viên Quân cảng Sài Gòn đã thông tin những nội dung về chủ quyền  biển, đảo, lãnh thổ  Việt Nam; tình hình Biển Đông hiện nay; quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong  việc giải quyết các vấn đề tranh  chấp  ở Biển Đông,  sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng Quân chủng Hải quân  là lực lượng nòng cốt trong  đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay.