Tin Kinh tế - Đời sống 02/06/2020

Hợp tác xã hồ tiêu hữu cơ Bình Tiến xã Nam Bình giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững.

Hợp tác xã hồ tiêu hữu cơ Bình Tiến ở xã Nam Bình được thành lập từ tháng 4/2017 với 45 thành viên tham gia thuộc 2 xã Nam Bình và Thuận Hạnh...


Sau 3 năm đi vào hoạt động, đến nay hợp tác xã đã nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập cho nông dân góp phần phát triển nền nông nghiệp chung của địa phương.

“Vườn tiêu sạch của thành viên hợp tác xã Bình tiến”

Ông Lê Văn Được – thôn Thuận Thành xã Thuận Hạnh một trong những thành viên đầu tiên tham gia HTX cho biết: Gia đình ông có trên 6 héc ta hồ tiêu. Từ khi tham gia  HTX, ông được học tập thêm nhiều kinh nghiệm sản xuất hồ tiêu như : Phương pháp chăm sóc hồ tiêu hữu cơ; tưới nước tiết kiệm vì vậy, cây hồ tiêu gia đình ông phát triển tốt, cho năng suất cao hơn trước.  Hơn nữa, sản phẩm hồ tiêu của ông được hợp tác xã liên kết thu mua với giá cao hơn thị trường từ 10 đến 15 nghìn đồng/1kg. Với 6 héc ta hồ tiêu sau khi trừ chi phí, mỗi năm ông Được thu nhập về trên 500 triệu đồng.

Vườn tiêu sạch của ông Lê Văn Được – thôn Thuận Thành xã Thuận Hạnh

Tương tự gia đình ông Vũ Xuân Lợi ở thôn Thuận Nam, xã Thuận Hạnh  có 7 héc ta hồ tiêu sản xuất theo hướng VietGAP: Ông cho biết:  từ khi vào hợp tác xã ông được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, được mua phân bón trả chậm… Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp ổn định hơn.

Tính đến nay, Hợp tác xã Hồ Tiêu Bình Tiến đã  có 68 thành viên, sản xuất, kinh doanh trên 200 héc ta hồ tiêu và một số loại cây ăn quả như dược liệu như : bơ; sầu riêng; Nghệ đen, sâm bố chính. Hiện nay hợp tác xã đã liên kết với công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Công Bằng Xanh ở Hà Nội để thu mua sản phẩm hồ tiêu đạt chất lượng VietGAP. Từ những thành công bước đầu xủa  HTX Bình Tiến, hiện nay Hội Nông Dân xã Nam Bình tiếp tục khuyến khích nông dân phát huy được vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm để thành lập thêm hợp tác xã nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân.

“Vườn tiêu sạch của thành viên hợp tác xã Bình tiến”

Có thể nói,  những thành công bước đầu của HTX  hồ tiêu Bình Tiến đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho thành viên  nông dân. Đặc biệt là giúp thành viên ứng dụng hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết,  với các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

                                                                                                                                                                                                           Lê Xuân – Vương Hợp.


Số lượt người xem : Bản in