Tin An ninh - Trật tự 01/01/2019

Huyện Đak Song Tổ chức Lễ ra quân trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Huyện Đak Song: Tổ chức Lễ ra quân trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thi đua lập thành tích kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đak Nông và bảo vệ tuyết đối an toàn Tết Nguyên Đán Kỷ hợi năm 2019.


Sáng ngày 16/12 công an huyện Đak Song tổ chức lế ra quân trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hôi và thi đua lập thành tích kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đak Nông (1/1/2004 - 1/1/2019).

Về dự có đ/c Nguyễn Hữu Khánh - Phó bí thư, chủ tịch HĐND huyện; đ/c Nguyễn Văn Phò - Phó chủ tịch UBND huyện.

          Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ra quân đồng chí Nguyễn Văn Phò – Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể huyện và các cơ sở tập trung quán triệt thực hiện nghiểm túc các nội dung chỉ thị của Ban thường vụ huyện ủy. Kế hoạch của UBND huyện, về mở đợt cao điêm trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thi đua lập thành tích kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đak Nông và bảo vệ tuyết đối an toàn Tết Nguyên Đán Kỷ hợi năm 2019.

          Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 bắt đầu từ 16/12/2019 -  16/2/2019. Để triển khai có hiệu quả đợt cao điểm này, Công an các đơn vị, địa phương cần  làm tốt công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện,biện pháp nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức triển khai một cách cụ thể, sát hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị mình.

          Tại buổi lễ, đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua đợt cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tết Nguyên Đán kỷ hợi 2019 giữa công an huyện với các phòng, ban ngành của huyện

và các đồn 766, 765, cơ quan quân sự huyện.

                                                                             Vương Hợp .


Số lượt người xem : Bản in