Thông báo 25-09-2017

Kế hoạch 144/KH-UBND Vv tuyển dụng công chức cấp xã huyện Đăk Song năm 2017

Ngày 25/9/2017 Ủy ban nhân dân huyện Đăk Song ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND Vv tuyển dụng công chức cấp xã huyện Đăk Song năm 2017Chi tiết Kế hoạch: Tại đây


Số lượt người xem: Bản in