Lãnh đạo cơ quan 02/04/2021
Tóm tắt quá trình học tập, tiểu sử của cấp lãnh đạo huyện Đắk Song


 

LÃNH ĐẠO HĐND HUYỆN

 

Đ/c: Thị Trãi

Phó Chủ tịch HĐND huyện

Sinh năm: 19.. - Giới tính: Nữ

Quê quán: 

Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không.

Chức vụ: P.Chủ tịch HĐND huyện Đăk Song.

Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Lý luận chính trị: Cao cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

 

Đ/c: Nguyễn Văn Phò

Chủ tịch UBND huyện

Sinh năm: 1968 - Giới tính: Nam

Quê quán: xã Hải Chánh - huyện Hải Lăng – tỉnh Quảng Trị.

Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không.

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Song.

Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Lý luận chính trị: Cao cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

 

Đ/c: Nguyễn Ngọc Thân

Phó Chủ tịch UBND huyện

Sinh năm: 1969 - Giới tính: Nam

Quê quán: xã Mỹ Châu - huyện Phù Mỹ – tỉnh Bình Định.

Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không.

Chức vụ: HUV – P.Chủ tịch UBND huyện Đăk Song.

Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ Văn

Lý luận chính trị: Cao cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

Đ/c: Võ Quốc Tuấn

Phó Chủ tịch UBND huyện

Sinh năm: 1976 - Giới tính: Nam

Quê quán: Đang cập nhập

Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không.

Chức vụ: P.Chủ tịch UBND huyện Đăk Song.

Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đang cập nhập

Lý luận chính trị: Đang cập nhập

Quản lý nhà nước: Đang cập nhập


 
    Xem tiếp