Lịch công tác

Lịch công tác

Từ ngày 22/04/2024 đến ngày 28/04/2024

Thời gian Buổi Nội dung Chủ trì Địa điểm
Link dành cho IOS và Android:https://daksong.daknong.gov.vn/api/Content/Calendar/ics Sao chép liên kết