Lịch làm việc của lãnh đạo 03/01/2022

Lịch công tác tuần (Từ 05/12/2016 đến 10/12/2016)


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK SONG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 05/12/2016 đến ngày 10/12/2016)

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

tham dự

Xe phục vụ

Thứ Hai

9h00

Giao ban Lãnh đạo UBND huyện

Phòng họp tầng 2

Tập thể lãnh đạo UBND

 

13h30

Làm việc với đoàn công tác khảo sát, kiểm tra tình hình thực hiện đề án tăng cường hợ tác quốc tế hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiể số

Phòng họp tầng 01

Đ/c N. Văn Phò

PCt - UBND

 
         
         

Thứ Ba

 

 

 

 

 

 

7h30

Họp nghe báo cáo kết quả thanh tra Dự án ổn định dân di cư tự do xã Thuận Hà

UBND tỉnh

Đ/c N. Văn Phò

Pct - UBND

0272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

8h30

Thẩm định các phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng dự án lưới điện 220Kv

Sở Tài Chính

Đ/c N. Văn Phò

PCt - UBND

0272

8h00

Làm việc việc với Cty cổ phần thực phẩm Đồng Giao về đầu tư dự án nhà máy chế biến nông sản

Phòng họp số 01 VP UBND tỉnh

Đ/c N. Xuân Thanh

Ct - UBND

0170

13h30

Khảo sát mở lối biên giới xã Thuận Hạnh

Ngoài thực địa

Đ/c N. Văn Phò

PCt - UBND

0272

         

Thứ Năm

8h00

Thẩm định kết quả tự đánh giá công tác CCHC của các xã, thị trấn Đức An năm 2016

Phòng họp tầng 2

Đ/c N. Xuân Thanh

Ct - UBND

 

7h30

Làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh theo đơn kiện của bà Đào

Tòa án tỉnh

Đ/c N. Văn Phò

PCt - UBND

0088

8h00

Làm việc với Sở Giao thông vận tải Kiểm tra chất lượng công trình

Hội trường tầng 3

Ban QLDA; phòng KT-HT

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

8h00

Họp Ban chỉ đạo Bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2016

Hội trường tầng 3

Đ/c N. Ngọc Thân

PCt - UBND

 

8h00

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện NQ 09-NQ/TU về phát triển du lịch giai đoạn 2006 - 2016

UBND tỉnh

Hoãn họp

 

14h00

Thẩm định kết quả đánh giá chất lượng tổ chức CSĐ và đảng viên năm 2016

Phòng họp tầng 2

Tổ thẩm định Đảng ủy CQCQ

 
         
         

Thứ Bảy

         

 

 


Số lượt người xem : Bản in