Lịch làm việc của lãnh đạo 05/12/2016

Lịch công tác tuần (Từ 05/12/2016 đến 10/12/2016)


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK SONG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày  05/12/2016 đến ngày 10/12/2016)<o:p></o:p>

Thứ ngày<o:p></o:p>

Thời gian<o:p></o:p>

Nội dung<o:p></o:p>

Địa điểm<o:p></o:p>

Thành phần<o:p></o:p>

tham dự<o:p></o:p>

Xe phục vụ<o:p></o:p>

Thứ Hai <o:p></o:p>

9h00<o:p></o:p>

Giao ban Lãnh đạo UBND huyện<o:p></o:p>

Phòng họp tầng 2<o:p></o:p>

Tập thể lãnh đạo UBND<o:p></o:p>

 

13h30<o:p></o:p>

Làm việc với đoàn công tác khảo sát, kiểm tra tình hình thực hiện đề án tăng cường hợ tác quốc tế hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiể số<o:p></o:p>

Phòng họp tầng 01<o:p></o:p>

Đ/c N. Văn Phò<o:p></o:p>

PCt - UBND<o:p></o:p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba<o:p></o:p>

 

 

 

 

 

 

7h30<o:p></o:p>

Họp nghe báo cáo kết quả thanh tra Dự án ổn định dân di cư tự do xã Thuận Hà<o:p></o:p>

UBND tỉnh<o:p></o:p>

Đ/c N. Văn Phò<o:p></o:p>

Pct - UBND<o:p></o:p>

0272<o:p></o:p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư <o:p></o:p>

8h30<o:p></o:p>

Thẩm định các phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường  khi nhà nước thu hồi đất  xây dựng dự án lưới điện 220Kv<o:p></o:p>

Sở Tài Chính<o:p></o:p>

Đ/c N. Văn Phò<o:p></o:p>

PCt - UBND<o:p></o:p>

0272<o:p></o:p>

8h00<o:p></o:p>

Làm việc việc với Cty cổ phần thực phẩm Đồng Giao về đầu tư dự án nhà máy chế biến nông sản<o:p></o:p>

Phòng họp số 01 VP UBND tỉnh<o:p></o:p>

Đ/c N. Xuân Thanh<o:p></o:p>

Ct - UBND<o:p></o:p>

0170<o:p></o:p>

13h30<o:p></o:p>

Khảo sát mở lối biên giới xã Thuận Hạnh<o:p></o:p>

Ngoài thực địa<o:p></o:p>

Đ/c N. Văn Phò<o:p></o:p>

PCt - UBND<o:p></o:p>

0272<o:p></o:p>

 

 

 

 

 

Thứ Năm <o:p></o:p>

8h00<o:p></o:p>

Thẩm định kết quả tự đánh giá công tác CCHC của các xã, thị trấn Đức An năm 2016<o:p></o:p>

Phòng họp tầng 2<o:p></o:p>

Đ/c N. Xuân Thanh<o:p></o:p>

Ct - UBND<o:p></o:p>

 

7h30<o:p></o:p>

Làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh theo đơn kiện của bà Đào<o:p></o:p>

Tòa án tỉnh<o:p></o:p>

Đ/c N. Văn Phò<o:p></o:p>

PCt - UBND<o:p></o:p>

0088<o:p></o:p>

8h00<o:p></o:p>

Làm việc với Sở Giao thông vận tải Kiểm tra chất lượng công trình<o:p></o:p>

Hội trường tầng 3<o:p></o:p>

Ban QLDA; phòng KT-HT<o:p></o:p>

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu <o:p></o:p>

8h00<o:p></o:p>

Họp Ban chỉ đạo Bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2016<o:p></o:p>

Hội trường tầng 3<o:p></o:p>

Đ/c N. Ngọc Thân<o:p></o:p>

PCt - UBND<o:p></o:p>

 

8h00<o:p></o:p>

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện NQ 09-NQ/TU về phát triển du lịch giai đoạn 2006 - 2016<o:p></o:p>

UBND tỉnh<o:p></o:p>

Hoãn họp<o:p></o:p>

 

14h00<o:p></o:p>

Thẩm định kết quả đánh giá chất lượng tổ chức CSĐ và đảng viên năm 2016<o:p></o:p>

Phòng họp tầng 2<o:p></o:p>

Tổ thẩm định Đảng ủy CQCQ<o:p></o:p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy <o:p></o:p>

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: Bản in