Lịch làm việc của lãnh đạo 02/12/2016

Lịch công tác tuần (Từ 28/11/2016 đến 02/12/2016)


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK SONG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày  28/11/2016 đến ngày 02/12/2016)<o:p></o:p>

Thứ ngày<o:p></o:p>

Thời gian<o:p></o:p>

Nội dung<o:p></o:p>

Địa điểm<o:p></o:p>

Thành phần<o:p></o:p>

tham dự<o:p></o:p>

Xe phục vụ<o:p></o:p>

Thứ Hai <o:p></o:p>

9h00<o:p></o:p>

Giao ban Lãnh đạo UBND huyện<o:p></o:p>

Phòng họp tầng 2<o:p></o:p>

Tập thể lãnh đạo UBND<o:p></o:p>

 

7h00<o:p></o:p>

Hội nghị tực tuyến toàn quốc về tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng<o:p></o:p>

Phòng họp trực tuyến BCH QS<o:p></o:p>

Đ/c N. V. Phò<o:p></o:p>

PCt - UBND<o:p></o:p>

0272<o:p></o:p>

8h00<o:p></o:p>

1 ngày<o:p></o:p>

Thẩm tra dự thảo NQ về chính sách giảm nghèo bền vững và chính sách Dân tộc<o:p></o:p>

Văn phòng Đoàn đại biểu QH tỉnh<o:p></o:p>

Đ/c N. N. Thân<o:p></o:p>

PCt - UBND<o:p></o:p>

0170<o:p></o:p>

8h00<o:p></o:p>

Hội nghị tập huấn phần mềm văn phòng điện tử<o:p></o:p>

Hội trường tầng 3<o:p></o:p>

LĐ các phòng chuyên môn<o:p></o:p>

 

Thứ Ba <o:p></o:p>

 

 

 

 

 

 

13h00<o:p></o:p>

Họp Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND “Đánh giá phân loại cuối năm 2016”<o:p></o:p>

Phòng họp tầng 1<o:p></o:p>

Tất cả đảng viên<o:p></o:p>

 

14h00<o:p></o:p>

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ II với đại biểu QH khóa XIV<o:p></o:p>

Xã Trường Xuân<o:p></o:p>

TT HĐND<o:p></o:p>

Đ/c Lê Viết Sinh<o:p></o:p>

PCt - UBND<o:p></o:p>

0088<o:p></o:p>

 

 

 

 

 

Thứ Tư <o:p></o:p>

 

 

 

 

 

7h30<o:p></o:p>

Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp bảo vệ an ninh biên giới<o:p></o:p>

UBND xã Thuận Hạnh<o:p></o:p>

Đ/c N. N. Thân<o:p></o:p>

Pct - UBND<o:p></o:p>

0170<o:p></o:p>

14h00<o:p></o:p>

Thẩm định kết quả rà soát xác định thôn đặc biệt khó khăn theo QĐ 50/2016/QĐ-TTg<o:p></o:p>

Phòng họp tầng 1<o:p></o:p>

Đ/C N. N. Thân PCt - UBND<o:p></o:p>

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm <o:p></o:p>

 

 

 

 

 

8h00<o:p></o:p>

Họp TT huyện ủy báo cáo tình hình thực hiện 04 NQ chuyên đề của Huyện ủy<o:p></o:p>

Hội trường tầng 2 Huyện ủy<o:p></o:p>

Chủ tịch; các phó Chủ tịch UBND huyện<o:p></o:p>

 

14h00<o:p></o:p>

Họp triển khai phong trào “tết vì người nghèo và nan nhân chất độc da cam” Xuân Đinh Dậu 2017<o:p></o:p>

Hội trường tầng 03<o:p></o:p>

Đ/c N. N. Thân<o:p></o:p>

PCt - UBND<o:p></o:p>

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu <o:p></o:p>

 

 

 

 

 

7h30<o:p></o:p>

Hội nghị giao ban đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12<o:p></o:p>

Hội trường tầng 03<o:p></o:p>

Đ/c N. X. Thanh<o:p></o:p>

Ct - UBND<o:p></o:p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy <o:p></o:p>

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem : Bản in