Lịch làm việc của lãnh đạo 02-12-2016 14:09:27

Lịch công tác tuần (Từ 28/11/2016 đến 02/12/2016)


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK SONG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày  28/11/2016 đến ngày 02/12/2016)

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

tham dự

Xe phục vụ

Thứ Hai

9h00

Giao ban Lãnh đạo UBND huyện

Phòng họp tầng 2

Tập thể lãnh đạo UBND

 

7h00

Hội nghị tực tuyến toàn quốc về tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng

Phòng họp trực tuyến BCH QS

Đ/c N. V. Phò

PCt - UBND

0272

8h00

1 ngày

Thẩm tra dự thảo NQ về chính sách giảm nghèo bền vững và chính sách Dân tộc

Văn phòng Đoàn đại biểu QH tỉnh

Đ/c N. N. Thân

PCt - UBND

0170

8h00

Hội nghị tập huấn phần mềm văn phòng điện tử

Hội trường tầng 3

LĐ các phòng chuyên môn

 

Thứ Ba

 

 

 

 

 

 

13h00

Họp Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND “Đánh giá phân loại cuối năm 2016”

Phòng họp tầng 1

Tất cả đảng viên

 

14h00

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ II với đại biểu QH khóa XIV

Xã Trường Xuân

TT HĐND

Đ/c Lê Viết Sinh

PCt - UBND

0088

 

 

 

 

 

Thứ Tư

 

 

 

 

 

7h30

Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp bảo vệ an ninh biên giới

UBND xã Thuận Hạnh

Đ/c N. N. Thân

Pct - UBND

0170

14h00

Thẩm định kết quả rà soát xác định thôn đặc biệt khó khăn theo QĐ 50/2016/QĐ-TTg

Phòng họp tầng 1

Đ/C N. N. Thân PCt - UBND

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

 

 

 

 

 

8h00

Họp TT huyện ủy báo cáo tình hình thực hiện 04 NQ chuyên đề của Huyện ủy

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

Chủ tịch; các phó Chủ tịch UBND huyện

 

14h00

Họp triển khai phong trào “tết vì người nghèo và nan nhân chất độc da cam” Xuân Đinh Dậu 2017

Hội trường tầng 03

Đ/c N. N. Thân

PCt - UBND

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

 

 

 

 

 

7h30

Hội nghị giao ban đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12

Hội trường tầng 03

Đ/c N. X. Thanh

Ct - UBND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: Bản in