Lịch làm việc của lãnh đạo 14/11/2016

Lịch công tác tuần (Từ 14/11/2016 đến 18/11/2016)


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK SONG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày  14/11/2016 đến ngày 18/11/2016)<o:p></o:p>

Thứ ngày<o:p></o:p>

Thời gian<o:p></o:p>

Nội dung<o:p></o:p>

Địa điểm<o:p></o:p>

Cơ quan<o:p></o:p>

tổ chức<o:p></o:p>

Thành phần<o:p></o:p>

tham dự<o:p></o:p>

Xe phục vụ<o:p></o:p>

Thứ Hai 14/11<o:p></o:p>

9h00<o:p></o:p>

Giao ban Lãnh đạo UBND huyện<o:p></o:p>

Phòng họp tầng 2<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Tập thể lãnh đạo UBND<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

13h30<o:p></o:p>

Họ cơ quan Văn phòng HĐND- UBND<o:p></o:p>

Phòng họp tầng 2<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Tâp thể CC văn phòng<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

14h<o:p></o:p>

Tọa đàm kỷ niệm 34 năm Ngày nhà giáo Việt Nam và tổng kết công tác Giáo dục LLCT và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ năm 2016<o:p></o:p>

Trung tâm BD CT<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

Đ/c N. N. Thân<o:p></o:p>

PCt - UBND<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

19h00<o:p></o:p>

Dự Lễ tưởng niệm – cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông<o:p></o:p>

Chàu pháp hoa Gia Nghĩa<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Đ/c N. N. Thân<o:p></o:p>

PCt - UBND<o:p></o:p>

0272<o:p></o:p>

Thứ Ba 15/11<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

8h00<o:p></o:p>

Dự Lễ tọa đàm 34 năm Ngày nhà giáo Việt Nam<o:p></o:p>

UBND xã Đắk Môl<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Đ/c N. N. Thân<o:p></o:p>

PCT – UBND<o:p></o:p>

0272<o:p></o:p>

8h00<o:p></o:p>

Dự Lễ tọa đàm 34 năm Ngày nhà giáo Việt Nam<o:p></o:p>

UBND xã Đăk Hòa<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Đ/c L. X. Tương<o:p></o:p>

PCT - HĐND<o:p></o:p>

0272<o:p></o:p>

(Một ngày)<o:p></o:p>

Giám sát việc giải quyết vốn vay tại Ngân hàng CSXH huyện<o:p></o:p>

Xã Đăk N’Drung<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

TT HĐND<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

0088<o:p></o:p>

8h00<o:p></o:p>

Họp nghe báo cáo về thông tin báo chí liên quan đến việc đề nghị cấp đất tại Trường Xuân cho ông Nguyễn Thanh Sơn<o:p></o:p>

Phòng họp số 01 Vp Tỉnh ủy<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

Đ/c Lê Viết Sinh<o:p></o:p>

PCt - UBND<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

0170<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Thứ Tư 16/11<o:p></o:p>

8h00<o:p></o:p>

Dự Lễ tọa đàm 34 năm Ngày nhà giáo Việt Nam<o:p></o:p>

UBND xã Thuận Hà<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Đ/c N. X. Thanh<o:p></o:p>

Ct - UBND<o:p></o:p>

0170<o:p></o:p>

14h00<o:p></o:p>

Làm việc đoàn kiểm tra, rà soát thống nhất số liệu một số cây trồng, vật nuôi chủ lúc của huyện Đắk Song<o:p></o:p>

Phòng họp tầng 1<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Đ/c Lê Viết Sinh<o:p></o:p>

PCt - UBND<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Thứ Năm 17/11<o:p></o:p>

8h00<o:p></o:p>

Dự Lễ tọa đàm 34 năm Ngày nhà giáo Việt Nam<o:p></o:p>

UBND xã Trường Xuân<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Đ/c Lê Viết Sinh<o:p></o:p>

PCt - UBND<o:p></o:p>

0088<o:p></o:p>

13h30<o:p></o:p>

Dự Lễ tọa đàm 34 năm Ngày nhà giáo Việt Nam<o:p></o:p>

UBND xã Nâm N’Jang<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Đ/c N. V. Phò<o:p></o:p>

PCt - UBND<o:p></o:p>

0272<o:p></o:p>

Thứ Sáu 18/11<o:p></o:p>

8h00<o:p></o:p>

Dự Lễ tọa đàm 34 năm Ngày nhà giáo Việt Nam<o:p></o:p>

UBND thị trấn Đức An<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Đ/c N. H. Khánh<o:p></o:p>

Ct - HĐND<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

7h30<o:p></o:p>

Hội nghị sơ kết vụ Đông Xuân 2015 - 2016<o:p></o:p>

Sở NN&PTNT<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Đ/c Lê Viết Sinh<o:p></o:p>

PCt - UBND<o:p></o:p>

0272<o:p></o:p>

8h00<o:p></o:p>

Họp thống nhất ngân sách khối Đảng, MTTQ và đoàn thể huyện năm 2017<o:p></o:p>

Hội trường tầng 2 Huyện ủy<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Đ/c N. N. Thân<o:p></o:p>

PCt - UBND<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

7h30<o:p></o:p>

Tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện<o:p></o:p>

Xã Thuận Hà<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Đ/c N. X. Thnah<o:p></o:p>

Ct – UBND<o:p></o:p>

TT HĐND<o:p></o:p>

0170<o:p></o:p>

7h30<o:p></o:p>

Tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện<o:p></o:p>

Xã Thuận Hạnh<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

TT HĐND<o:p></o:p>

Đại biểu HĐND ứng cử tại địa bàn<o:p></o:p>

0088<o:p></o:p>

Thứ Bảy 19/11<o:p></o:p>

8h00<o:p></o:p>

Dự Lễ tọa đàm 34 năm Ngày nhà giáo Việt Nam<o:p></o:p>

UBND thị trấn Đức An<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Đ/c Thị Trãi<o:p></o:p>

PCt – HĐND<o:p></o:p>

0088<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>


Số lượt người xem : Bản in