Lịch làm việc của lãnh đạo 14-11-2016 09:15:16

Lịch công tác tuần (Từ 14/11/2016 đến 18/11/2016)


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK SONG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày  14/11/2016 đến ngày 18/11/2016)

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Cơ quan

tổ chức

Thành phần

tham dự

Xe phục vụ

Thứ Hai 14/11

9h00

Giao ban Lãnh đạo UBND huyện

Phòng họp tầng 2

 

Tập thể lãnh đạo UBND

 

13h30

Họ cơ quan Văn phòng HĐND- UBND

Phòng họp tầng 2

 

Tâp thể CC văn phòng

 

 

14h

Tọa đàm kỷ niệm 34 năm Ngày nhà giáo Việt Nam và tổng kết công tác Giáo dục LLCT và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ năm 2016

Trung tâm BD CT

 

 

Đ/c N. N. Thân

PCt - UBND

 

 

19h00

Dự Lễ tưởng niệm – cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Chàu pháp hoa Gia Nghĩa

 

Đ/c N. N. Thân

PCt - UBND

0272

Thứ Ba 15/11

 

8h00

Dự Lễ tọa đàm 34 năm Ngày nhà giáo Việt Nam

UBND xã Đắk Môl

 

Đ/c N. N. Thân

PCT – UBND

0272

8h00

Dự Lễ tọa đàm 34 năm Ngày nhà giáo Việt Nam

UBND xã Đăk Hòa

 

Đ/c L. X. Tương

PCT - HĐND

0272

(Một ngày)

Giám sát việc giải quyết vốn vay tại Ngân hàng CSXH huyện

Xã Đăk N’Drung

 

 

TT HĐND

 

 

0088

8h00

Họp nghe báo cáo về thông tin báo chí liên quan đến việc đề nghị cấp đất tại Trường Xuân cho ông Nguyễn Thanh Sơn

Phòng họp số 01 Vp Tỉnh ủy

 

 

Đ/c Lê Viết Sinh

PCt - UBND

 

0170

 

Thứ Tư 16/11

8h00

Dự Lễ tọa đàm 34 năm Ngày nhà giáo Việt Nam

UBND xã Thuận Hà

 

Đ/c N. X. Thanh

Ct - UBND

0170

14h00

Làm việc đoàn kiểm tra, rà soát thống nhất số liệu một số cây trồng, vật nuôi chủ lúc của huyện Đắk Song

Phòng họp tầng 1

 

Đ/c Lê Viết Sinh

PCt - UBND

 

Thứ Năm 17/11

8h00

Dự Lễ tọa đàm 34 năm Ngày nhà giáo Việt Nam

UBND xã Trường Xuân

 

Đ/c Lê Viết Sinh

PCt - UBND

0088

13h30

Dự Lễ tọa đàm 34 năm Ngày nhà giáo Việt Nam

UBND xã Nâm N’Jang

 

Đ/c N. V. Phò

PCt - UBND

0272

Thứ Sáu 18/11

8h00

Dự Lễ tọa đàm 34 năm Ngày nhà giáo Việt Nam

UBND thị trấn Đức An

 

Đ/c N. H. Khánh

Ct - HĐND

 

7h30

Hội nghị sơ kết vụ Đông Xuân 2015 - 2016

Sở NN&PTNT

 

Đ/c Lê Viết Sinh

PCt - UBND

0272

8h00

Họp thống nhất ngân sách khối Đảng, MTTQ và đoàn thể huyện năm 2017

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

 

Đ/c N. N. Thân

PCt - UBND

 

7h30

Tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện

Xã Thuận Hà

 

Đ/c N. X. Thnah

Ct – UBND

TT HĐND

0170

7h30

Tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện

Xã Thuận Hạnh

 

TT HĐND

Đại biểu HĐND ứng cử tại địa bàn

0088

Thứ Bảy 19/11

8h00

Dự Lễ tọa đàm 34 năm Ngày nhà giáo Việt Nam

UBND thị trấn Đức An

 

Đ/c Thị Trãi

PCt – HĐND

0088

 


Số lượt người xem: Bản in