Lịch làm việc của lãnh đạo 21-11-2016 15:00:53

Lịch công tác tuần (Từ 21/11/2016 đến 25/11/2016)


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK SONG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày  21/11/2016 đến ngày 25/11/2016)

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

tham dự

Xe p.vụ

Thứ Hai

9h00

Giao ban Lãnh đạo UBND huyện

Phòng họp tầng 2

Tập thể lãnh đạo UBND

 

14h00

Hội nghị triển khai thực hiện QĐ số 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Phòng họp tầng 1

Đ/c N. N. Thân

PCt - UBND

 

14h00

Họp Ban tổ chức diễn đàn phát triển chuỗi giá trị hồ tiêu bền vững tỉnh Đắk Nông

Phòng họp số 01 UBND tỉnh

Đ/c Lê Viết Sinh

PCt - UBND

0272

13h30

Tiếp xúc cử tri xã Trường Xuân với đại biểu HĐND huyện

UBND xã Trường Xuân

TT HĐND

Đại biểu HĐND

0088

Thứ Ba

 

7h30

Tiếp xúc cử tri xã Nam Bình, thị trấn Đức An với đại biểu HĐND huyện

UBND xã Nam Bình,TT Đức An

TT HĐND

Đại biểu HĐND

 

7h30

Dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập xã Đắk Hòa

UBND xã Đắk Hòa

Đ/c N. N. Thân

PCt - UBND

0088

14h00

Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Phương án phân bổ dự toán chi Ngân sách địa phương na ưm 2017

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

TT HĐND

LĐ UBND

Ban KT-XH

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

8h00

Lễ phát động chiến dịch “Người dân tự diệt mũi, lăng quăng phòng chống bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết” trên địa bàn huyện

Trụ sở UBND xã Nam Bình (trụ sở UBND cũ)

Đ/c N. N. Thân

PCt - UBND

0088

14h00

Họp Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển vận tải tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Phòng họp trược tuyến UBND tỉnh

Đ/c N. V. Phò

PCt - UBND

0170

Thứ Năm

7h30

Tiếp xúc cử tri xã Đắk N’DRung, Nâm N’Jang với đại biểu HĐND huyện

UBND xã Đắk N’Drung - UBND xã Nâm N’Jang

TT HĐND

Đại biểu HĐND

0088

0170

19h30

Tham dự chương trình truyền hình trực tiếp Diễn đàn “Phát triển chuỗi giá trị hồ tiêu bền vững trong thời kỳ hội nhập”

Trung tâm Hội nghị

Đ/c Lê Viết Sinh

PCt - UBND

0170

Thứ Sáu

7h30

Tiếp xúc cử tri xã Trường Xuân với đại biểu HĐND huyện

UBND xã Đắk Môl

TT HĐND

Đại biểu HĐND

0088

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: Bản in