Lịch làm việc của lãnh đạo 21/11/2016

Lịch công tác tuần (Từ 21/11/2016 đến 25/11/2016)


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK SONG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày  21/11/2016 đến ngày 25/11/2016)<o:p></o:p>

Thứ ngày<o:p></o:p>

Thời gian<o:p></o:p>

Nội dung<o:p></o:p>

Địa điểm<o:p></o:p>

Thành phần<o:p></o:p>

tham dự<o:p></o:p>

Xe p.vụ<o:p></o:p>

Thứ Hai<o:p></o:p>

9h00<o:p></o:p>

Giao ban Lãnh đạo UBND huyện<o:p></o:p>

Phòng họp tầng 2<o:p></o:p>

Tập thể lãnh đạo UBND<o:p></o:p>

 

14h00<o:p></o:p>

Hội nghị triển khai thực hiện QĐ số 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ<o:p></o:p>

Phòng họp tầng 1<o:p></o:p>

Đ/c N. N. Thân<o:p></o:p>

PCt - UBND<o:p></o:p>

 

14h00<o:p></o:p>

Họp Ban tổ chức diễn đàn phát triển chuỗi giá trị hồ tiêu bền vững tỉnh Đắk Nông<o:p></o:p>

Phòng họp số 01 UBND tỉnh<o:p></o:p>

Đ/c Lê Viết Sinh<o:p></o:p>

PCt - UBND<o:p></o:p>

0272<o:p></o:p>

13h30<o:p></o:p>

Tiếp xúc cử tri xã Trường Xuân với đại biểu HĐND huyện<o:p></o:p>

UBND xã Trường Xuân<o:p></o:p>

TT HĐND<o:p></o:p>

Đại biểu HĐND<o:p></o:p>

0088<o:p></o:p>

Thứ Ba<o:p></o:p>

 

7h30<o:p></o:p>

Tiếp xúc cử tri xã Nam Bình, thị trấn Đức An với đại biểu HĐND huyện<o:p></o:p>

UBND xã Nam Bình,TT Đức An<o:p></o:p>

TT HĐND<o:p></o:p>

Đại biểu HĐND<o:p></o:p>

 

7h30<o:p></o:p>

Dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập xã Đắk Hòa<o:p></o:p>

UBND xã Đắk Hòa<o:p></o:p>

Đ/c N. N. Thân<o:p></o:p>

PCt - UBND<o:p></o:p>

0088<o:p></o:p>

14h00<o:p></o:p>

Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Phương án phân bổ dự toán chi Ngân sách địa phương na ưm 2017<o:p></o:p>

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện<o:p></o:p>

TT HĐND<o:p></o:p>

LĐ UBND<o:p></o:p>

Ban KT-XH<o:p></o:p>

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư<o:p></o:p>

8h00<o:p></o:p>

Lễ phát động chiến dịch “Người dân tự diệt mũi, lăng quăng phòng chống bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết” trên địa bàn huyện<o:p></o:p>

Trụ sở UBND xã Nam Bình (trụ sở UBND cũ)<o:p></o:p>

Đ/c N. N. Thân <o:p></o:p>

PCt - UBND<o:p></o:p>

0088<o:p></o:p>

14h00<o:p></o:p>

Họp Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển vận tải tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030<o:p></o:p>

Phòng họp trược tuyến UBND tỉnh<o:p></o:p>

Đ/c N. V. Phò <o:p></o:p>

PCt - UBND<o:p></o:p>

0170<o:p></o:p>

Thứ Năm<o:p></o:p>

7h30<o:p></o:p>

Tiếp xúc cử tri xã Đắk N’DRung, Nâm N’Jang với đại biểu HĐND huyện<o:p></o:p>

UBND xã Đắk N’Drung - UBND xã Nâm N’Jang<o:p></o:p>

TT HĐND<o:p></o:p>

Đại biểu HĐND<o:p></o:p>

0088<o:p></o:p>

0170<o:p></o:p>

19h30<o:p></o:p>

Tham dự chương trình truyền hình trực tiếp Diễn đàn “Phát triển chuỗi giá trị hồ tiêu bền vững trong thời kỳ hội nhập”<o:p></o:p>

Trung tâm Hội nghị<o:p></o:p>

Đ/c Lê Viết Sinh<o:p></o:p>

PCt - UBND<o:p></o:p>

0170<o:p></o:p>

Thứ Sáu<o:p></o:p>

7h30<o:p></o:p>

Tiếp xúc cử tri xã Trường Xuân với đại biểu HĐND huyện<o:p></o:p>

UBND xã Đắk Môl<o:p></o:p>

TT HĐND<o:p></o:p>

Đại biểu HĐND<o:p></o:p>

0088<o:p></o:p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy<o:p></o:p>

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem : Bản in