Thông báo 12/12/2019

Ban chuyển đổi chợ huyện Đắk Song thông báo mời thầu Đầu tư xây dựng,, quản lý, kinh doanh, phai thác chợ Trung tâm huyện Đắk Song.Số lượt người xem : Bản in