Văn bản pháp luật 09/11/2020

NGHỊ QUYẾT 154/NQ-CP VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19


Ngày 19/10/2020 Chính phủ ban hành nghị quyết số 154/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tại Điểm 1, Mục II sửa đổi như sau: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng…

Tại Điểm 2, Mục II sửa đổi như sau: Người sử dụng lao động có doanh thu quý I/2020 giảm 20% trở lên so với quý IV/2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019; không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019.

Thanh Hùng

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/Nghi-quyet-154-NQ-CP-2020-sua-doi-Nghi-quyet-42-NQ-CP-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-Covid-19-455702.aspx

Nhấn vào để xem : chi tiếttải pdf về