Văn bản pháp luật 28/09/2020

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên


Ngày 01/9/2020 Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1852/QĐ-BTP ban hành tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên.

Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song tiến hành đăng tải nội dung bộ tài liệu trên website của huyện để phục vụ cho việc tra cứu, tìm hiểu của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện.

Nhấn vào để xem : chi tiếttải pdf về