Tin Chính trị - Xã hội 23/06/2018

tập huấn công tác chuẩn hóa địa danh

Hội nghị tập huấn công tác chuẩn hóa địa danh phục vụ việc lập bản đồ


Hội nghị tập huấn<o:p></o:p>

công tác chuẩn hóa địa danh phục vụ việc lập bản đồ<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

Ngày 22-6-2018, UBND huyện phối hợp với phòng Xây dựng chính quyền – Sở Nội vụ và Cục đo đạc bản đồ Việt Nam đã chức hội nghị tập huấn triển khai công tác chuẩn hóa địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn và các yếu tố kinh tế - xã hội phần đất liền thuộc địa bàn huyện. <o:p></o:p>

Tham gia hội nghị có các phòng ban liên quan, chủ tịch, phó chủ tịch và địa chính các xã thị trấn trên địa bàn huyện, đồng chí Nguyễn Văn Phò chủ trì hội nghị. <o:p></o:p>

Tại hội nghị tập huấn, đại diện cục đo đạc bản đồ Việt Nam đã cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc chuẩn hóa địa danh, phục vụ công tác lập bản đồ trên địa bàn huyện. Đồng thời, hướng dẫn các biểu mẫu thống kê, đối chiếu, xác minh địa danh trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25000, 1:50000 tại cấp huyện, xã và mẫu sổ nhật ký… Các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến trao đổi, thống nhất việc chuẩn hóa các thông tin về địa danh dân cư, sơn văn, thủy hệ, các yếu tố kinh tế - xã hội trên bản đồ huyện, xã.<o:p></o:p>

 Hội nghị tập huấn này nhằm công bố địa danh chuẩn xác, tạo điều kiện để xây dựng các loại bản đồ phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện.<o:p></o:p>

Trí Song<o:p></o:p>


Số lượt người xem : Bản in