Thông báo 02-11-2017

Thông báo số:183/TB-HĐXT V/v Kết quả chấm phúc khảo bài thi của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức huyện Đăk Song

Ngày 01/11/2017, Hội đồng tuyển dụng viên chức ra thông báo số:183/TB-HĐXT V/v Kết quả chấm phúc khảo bài thi của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức huyện Đăk SongChi tiết kết quả: Tại đây


Số lượt người xem: Bản in