Thông báo 07-11-2017

Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Đăk Song

Ngày 07/11/2017, UBND huyện ra thông báo số:188/TB-UBND thông báo kết quả trúng tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Đăk Song


Chi tiết kết quả: Tại đây


Số lượt người xem: Bản in