Thông báo 20-04-2017 20:17:58

Kết quả xét tuyển công chức xã huyện Đăk Song

Ngày 20/4/2017 Hội đồng xét tuyển công chức xã ra thông báo số 52/TB-HĐXTCC thông báo kết quả xét tuyển công chức xã huyện Đăk Song


Chi tiết kết quả Tại đây


Số lượt người xem: Bản in