Thông báo 14-06-2017

Thông báo về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển viên chức huyện Đăk Song


Chi tiết quyết định: Tại đây


Tài liệu ôn tập Kiến thức chung: Tải về

Tài liệu môn điều kiện (Tin học và Anh văn): Tải về


Tài liệu ôn tập chuyên ngành Kế toán: Tải về

Tài liệu ôn tập chuyên ngành Thiết bị: Tải về

Tài liệu ôn tập chuyên ngành Thư viện: Tải về

Tài liệu ôn tập chuyên ngành Văn hóa: Tải về

Tài liệu ôn tập chuyên ngành Văn Thư: Tải về

Tài liệu ôn tập chuyên ngành Giáo dục: Tải về

Tài liệu ôn tập chuyên ngành Đài truyền thanh: Tải về

Tài liệu ôn tập chuyên ngành Hội người cao tuổi: Tải về


Số lượt người xem: Bản in