Thông báo 02-06-2017

Thông báo: về việc hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức cấp xã năm 2016
Số lượt người xem: Bản in