Thông báo 02-10-2017

Thông báo 153/TB-UBND Vv tuyển dụng công chức cấp xã huyện Đăk Song năm 2017

Ngày 02/10/2017 Ủy ban nhân dân huyện Đăk Song ban hành Thông báo số 153/TB-UBND Vv tuyển dụng công chức cấp xã huyện Đăk Song năm 2017Chi tiết thông báo: Tại đây


Số lượt người xem: Bản in