Thông báo 04-10-2017

Thông báo số 158/TB-HĐTDVC Vv công bố kết quả thi tuyển viên chức

Ngày 04/10/2017, Hội đồng tuyển dụng viên chức ra thông báo số 158/TB-HĐTDVC Về việc công bố kết quả thi tuyển viên chức


Chi tiết kết quả: Tại đây


Số lượt người xem: Bản in