• :
  • :
Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới!
Trung tâm GDNN - GDTX huyện Đắk Song thông báo tuyển sinh các nghề năm 2023
Trung tâm GDNN - GDTX huyện Đắk Song thông báo tuyển sinh các nghề năm 2023
(mt.gov.vn) - Thực hiện kế hoach đào tạo của trung tâm. Nay Trung tâm GDNN - GDTX huyện Đắk Song thông báo tuyển sinh các lớp sơ cấp như sau: 1. Chế biến món ăn 2.  Trồng trọt và bảo vệ thực vật 3.  Sửa chữa máy nông cơ 4.  Chăn nuôi và thú y 5.  Tin học6.  Điện dân dụng 7. Sơ cấp dệt thổ cẩm 8. Và các nghề ...
Đọc thêm
Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2023 - 2024
Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2023 - 2024
(mt.gov.vn) - Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2023 - 2024, với chỉ tiêu Dự bị đại học: 500 học sinh.Nhằm giúp các em học sinh biết được quyền lợi và chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước dành cho người dân tộc thiểu số, Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh ...
Đọc thêm
Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Đắk Song năm 2023
Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Đắk Song năm 2023
(mt.gov.vn) - UBND huyện vừa có Thư kêu gọi gửi các các tổ chức chính trị- xã hội, các cơ quan, ban, ngành của huyện; các doanh nghiệp trong và ngoài huyện; cán bộ, công nhân, viên chức và lực lượng vũ trang; đồng bào các dân tộc trong và ngoài huyện ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Đắk Song năm 2023.
Đọc thêm