Văn bản pháp luật 25/11/2019

Thông báo về việc chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Đường giao thông từ đồn biên phòng 765 đi thôn Thuận Nghĩa xã Thuận Hạnh


Nhấn vào để xem : chi tiếttải pdf về