Thông báo - Giấy mời
 
Thông báo số 158/TB-HĐTDVC Vv công bố kết quả thi tuyển viên chức (04-10-2017)
Ngày 04/10/2017, Hội đồng tuyển dụng viên chức ra thông báo số 158/TB-HĐTDVC Về việc công bố kết quả thi tuyển viên chức
Giấy mời số 153 ngày 02 tháng 10 năm 2017 Vv Hội nghị giao ban 9 tháng năm 2017 (03-10-2017)

Thông báo 153/TB-UBND Vv tuyển dụng công chức cấp xã huyện Đăk Song năm 2017 (02-10-2017)
Ngày 02/10/2017 Ủy ban nhân dân huyện Đăk Song ban hành Thông báo số 153/TB-UBND Vv tuyển dụng công chức cấp xã huyện Đăk Song năm 2017
Kế hoạch 144/KH-UBND Vv tuyển dụng công chức cấp xã huyện Đăk Song năm 2017 (25-09-2017)
Ngày 25/9/2017 Ủy ban nhân dân huyện Đăk Song ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND Vv tuyển dụng công chức cấp xã huyện Đăk Song năm 2017
Tải tài liệu họp trực tuyến tháng 6 (02-06-2017 20:51:59)

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp