Thông báo - Giấy mời 23/08/2019
 
Thông báo về việc chuyển địa điểm tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đánh giá lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân 10 năm (2009-2019) (19/08/2019)

Tài liệu họp Hội nghị sơ kết đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân 10 năm (2009-2019) (19/08/2019)

Thông báo kết quả xét thăng hạng chức danh nghê nghiệp (CDNN) giáo viên các trường MN.TH, THCS công lập thuộc UBND huyện Đăk Song năm 2019 (09/08/2019)

Thông báo Mời thầu Đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trung tâm huyện Đắk Song (07/08/2019)

Thông báo Về danh mục tài liệu ôn tập sát hạch kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học từ hạng III lên hạng II (16/07/2019)

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp