Thông báo - Giấy mời
 
Giấy mời số 54-GM-UBND mời họp tháng 5-2017 (08-05-2017)

UBND xã Trường Xuân thông báo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Kế hoạch (03-05-2017)

Thông báo: Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp của phòng Kinh tế Hạ tầng (24-04-2017)

Kết quả xét tuyển công chức xã huyện Đăk Song (20-04-2017 20:17:58)
Ngày 20/4/2017 Hội đồng xét tuyển công chức xã ra thông báo số 52/TB-HĐXTCC thông báo kết quả xét tuyển công chức xã huyện Đăk Song
Thông báo về việc tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện Đăk Song tháng 4 năm 2017 (18-04-2017 19:53:30)

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp