Thông báo - Giấy mời 25/11/2020
 
HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 10 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2020 (10/11/2020)

Thông báo Chương trình tổ chức và thay đổi địa điểm phỏng vấn kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Đắk Song năm 2020 (06/11/2020)

Thông báo niêm yết danh sách các thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 (30/10/2020)

Thông báo triệu tập các thí sinh tham gia ôn tập và tham dự phỏng vấn kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Đăk Song năm 2020 (29/10/2020)

Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2020 (27/10/2020)

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp