Giấy mời - Chương trình họp 25/02/2020
 
Giấy mời Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN tháng 9, 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 (24/09/2019)

Giấy mời Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 (24/12/2018)
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019; giao chỉ tiêu phát triển kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
Giấy mời số 176 ngày 08 tháng 11 năm 2017 Vv Hội nghị giao ban tháng 10 năm 2017 (14/11/2017)

Giấy mời số 153 ngày 02 tháng 10 năm 2017 Vv Hội nghị giao ban 9 tháng năm 2017 (03/10/2017)

Giấy mời số 54-GM-UBND mời họp tháng 5-2017 (08/05/2017)

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp