Giấy mời - Chương trình họp 16/09/2021
 
Giấy mời dự kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 (13/08/2021)

Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 2 - HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 (13/08/2021)

Giấy mời dự kỳ họp bất thường HĐND huyện Đăk Song khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 (09/03/2020)

Giấy mời Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN tháng 9, 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 (24/09/2019)

Giấy mời Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 (24/12/2018)
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019; giao chỉ tiêu phát triển kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp