Giấy mời - Chương trình họp 23/08/2019
 
Giấy mời Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 (24/12/2018)
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019; giao chỉ tiêu phát triển kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
Giấy mời số 176 ngày 08 tháng 11 năm 2017 Vv Hội nghị giao ban tháng 10 năm 2017 (14/11/2017)

Giấy mời số 153 ngày 02 tháng 10 năm 2017 Vv Hội nghị giao ban 9 tháng năm 2017 (03/10/2017)

Giấy mời số 54-GM-UBND mời họp tháng 5-2017 (08/05/2017)

Giấy mời số 17 GM-UBND Họp hội nghị trực tuyến (28/02/2017)
Ngày 28/02/2017 UBND huyện ra Giấy mời số 17/GM-UBND Họp hội nghị trực tuyến

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp