Thông báo - Giấy mời 19/01/2021
 
Thông báo các chương trình hội trợ triễn lãm, hội nghị xúc tiến thương mại (03/12/2020)
Trang thông tin điện tử huyện Đắk Song nhận được Thông báo số 125/TB-UBND của UBND huyện Đắk Song ngày 03 tháng 12 năm 2020 về việc các chương trình hội chợ triễn lãm, hội nghị xúc tiến thương mại.
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục theo Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ (02/12/2020)

Thông báo tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại tổ dân phố 6, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (lần 1) (02/12/2020)

Thông báo kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 (27/11/2020)

HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 10 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2020 (10/11/2020)

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp