Tài liệu họp trực tuyến 25/11/2020
 
HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 10 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2020 (10/11/2020)

Tài liệu họp giao ban tháng 9 năm 2020 (29/09/2020)

Tài liệu Hội nghị giao ban tháng 08 (26/08/2020)

TÀI LIỆU PHỤC VỤ KỲ HỌP THỨ 10 HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2016 2021 (10/07/2020)

Tài liệu Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 6 tháng đầu năm 2020 (02/07/2020)

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp