Tài liệu họp trực tuyến 16/09/2021
 
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Đăk Song khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 (19/08/2021)

Tài liệu phục vụ Hội nghị đánh giá tình hình thức hiện nhiệm vụ tháng 7, 7 tháng đầu năm 2021 (11/08/2021)

Tài liệu họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (12/07/2021)

Tài liệu Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2021 (02/06/2021)

Tài liệu Hội nghị giao ban tháng 4/2021 (11/05/2021)

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp