Thông báo 25/11/2020
 
Thông báo Chương trình tổ chức và thay đổi địa điểm phỏng vấn kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Đắk Song năm 2020 (06/11/2020)

Thông báo niêm yết danh sách các thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 (30/10/2020)

Thông báo triệu tập các thí sinh tham gia ôn tập và tham dự phỏng vấn kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Đăk Song năm 2020 (29/10/2020)

Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2020 (27/10/2020)

Vv tham gia Hội chợ OCOP tỉnh Quảng Ninh năm 2020 (27/10/2020)

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp