Thông báo
 
Thông báo đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường (05-12-2017 13:36:37)
Ngày 05/12/2017 UBND tỉnh ban hành thông báo số 134/TB-UBND về việc thiết lập đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh
Thông báo tập huấn Chữ ký số tháng 12 năm 2017 (30-11-2017 09:15:38)

Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Đăk Song (07-11-2017)
Ngày 07/11/2017, UBND huyện ra thông báo số:188/TB-UBND thông báo kết quả trúng tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Đăk Song
Thông báo số:183/TB-HĐXT V/v Kết quả chấm phúc khảo bài thi của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức huyện Đăk Song (02-11-2017)
Ngày 01/11/2017, Hội đồng tuyển dụng viên chức ra thông báo số:183/TB-HĐXT V/v Kết quả chấm phúc khảo bài thi của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức huyện Đăk Song
Thông báo số 158/TB-HĐTDVC Vv công bố kết quả thi tuyển viên chức (04-10-2017)
Ngày 04/10/2017, Hội đồng tuyển dụng viên chức ra thông báo số 158/TB-HĐTDVC Về việc công bố kết quả thi tuyển viên chức

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp