Thông báo
 
Thông báo chấm dứt thụ lý, xem xét khiếu kiện hành chính bà: Nguyễn Thị Mùi (31-05-2018 13:52:59)
Thông báo chấm dứt thụ lý, xem xét khiếu kiện hành chính bà: Nguyễn Thị Mùi
Thông báo chấm dứt thụ lý, xem xét giải quyết kiếu kiện hành chính bà: Trương Thị Nhịn (31-05-2018 13:49:52)
Thông báo chấm dứt thụ lý, xem xét giải quyết kiếu kiện hành chính bà: Trương Thị Nhịn
Thông báo tập huấn Chữ ký số tháng 12 năm 2017 (30-11-2017 09:15:38)

Thông báo: Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và sự nghiệp khác năm 2016 (28-09-2016)

Kế hoạch 144/KH-UBND Vv tuyển dụng công chức cấp xã huyện Đăk Song năm 2017 (25-09-2017)
Ngày 25/9/2017 Ủy ban nhân dân huyện Đăk Song ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND Vv tuyển dụng công chức cấp xã huyện Đăk Song năm 2017

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp