Thông báo 17/08/2022
 
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 -2026 (11/08/2022)

V/V thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công (28/07/2022)

Thông báo về việc tổ chức phỏng vấn kỳ kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022 (28/06/2022)

Thông báo về việc tiếp nhận viên chức sự nghiệp tại Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất năm 2022 (18/05/2022)

Thông báo thời gian, quy mô tổ chức Đại hộ Thể dục Thể thao huyện Đăk Song lần thứ V/2022 (10/05/2022)

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp