Thông báo 23/04/2019
 
Thông báo về việc điều chỉnh thông tin tuyển dụng công chức năm 2019 (19/04/2019)

Thông báo về việc công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của UBND huyện Đắk Song (10/04/2019)

Thông báo về việc thay đổi tên miền trang dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đắk Nông (09/04/2019)
Thông báo về việc thay đổi tên miền trang dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đắk Nông
Thông báo V/v xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các trường công lập thuộc UBND huyện năm 2019 (01/04/2019)

Kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập thuộc UBND huyện năm 2019 (01/04/2019)

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp