Thông báo
 
Đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hòa (10-04-2017 08:19:06)

Thông báo về việc xét tuyển công chức cấp xã năm 2016 (22-03-2017 10:17:57)

Thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2017 (09-12-2016 09:53:13)

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017 (08-12-2016 08:55:55)

Quyết định số 95/VHTT-NT, ngày 28/11/2016 của phòng VH-TT V/v Quy định sử dụng văn bản và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (02-12-2016 10:06:25)
Quy định sử dụng văn bản và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp