Thông báo 28/09/2016

Thông báo: Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và sự nghiệp khác năm 2016


UBND Huyện Đăk Song thông báo: Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và sự nghiệp khác trực thuộc UBND huyện năm 2016. (Tải về theo file bên dưới)

Thông báo tuyển dụng: Tải về

Chỉ tiêu tuyển dụng: Tải về


Số lượt người xem : Bản in