Th.tin chỉ đạo 25/02/2020
 
Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2020 (13/02/2020)

Trang thông tin tra cứu văn bằng giáo dục nghề nghiệp và Trang thông tin kết nối doanh nghiệp (12/02/2020)
Chiều ngày 26/12/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp – Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Lễ công bố 02 trang thông tin phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trong việc tra cứu văn bằng và thông tin kết nối giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp; đồng thời cũng thể hiện việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2020 (07/02/2020)

Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Đắk Song (22/01/2020)

Thể lệ Cuộc thi ảnh online năm 2020 mang tên gọi "Tiếng vọng từ Đại ngàn" với chủ đề "Tây nguyên - Đất, Nước và Cuộc sống" (22/01/2020)

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp