Th.tin chỉ đạo 25/11/2020
 
Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020) (18/11/2020)
Ngày 13/11/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đắk Song đã ban hành Công văn số 35-HD/BTGTU về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020). Trang Thông tin điện tử huyện Đắk Song trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương tuyên truyền cụ thể như sau:
Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020) (11/11/2020)

Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (09/11/2020)

NGHỊ QUYẾT 154/NQ-CP VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 (09/11/2020)

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bõ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hóa, Hóa chất và Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương (05/11/2020)

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp