Thông tin chỉ đạo
 
Quy định của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ (09-10-2017 09:50:04)
Ngày 7/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn (18-09-2017 09:17:49)
UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định số 1463/QĐ-UBND, ngày 8/9/2017 về Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại (CTYTNH) trên địa bàn tỉnh.
Quy định mới về phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai (18-09-2017 09:16:17)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.
Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự (18-09-2017 09:07:43)
Để triển khai thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 (Bộ luật Hình sự năm 2015) kịp thời, thống nhất và có hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự.
Đơn giản hóa 30 thủ tục hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo (16-09-2017)
Chính phủ vừa thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp