Chuyên mục CCHC 23/04/2019
 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Đắk Song chú trọng công tác cải cách hành chính. 04/04/2019
Đak Song: Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. 19/03/2019
Công tác cải cách hành chính của huyện trong tháng 02 có nhiều chuyển biến tích cực. 08/03/2019
DM TTHC chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ lĩnh vực đấu thầu; hỗ trợ DN nhỏ và vừa; đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; thành lập & hoạt động của DN thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&ĐT 15/01/2019
QĐ công bố danh mục thủ tục mới ban hành trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VH,TT và DL tỉnh Đắk Nông 14/01/2019

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp