Chuyên mục CCHC 16/09/2021
 
Thông báo về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký thành lập doanh nghiệp 24/06/2021
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bõ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hóa, Hóa chất và Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương 05/11/2020
Các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông 30/10/2020
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính điện tử lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24/04/2020
Quyết định ề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, lĩnh vực In và lĩnh vực Phát hành xuất bản phẩm thuộc chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông 22/04/2020

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp