Chuyên mục CCHC 24/06/2022
 
Phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện 14/10/2021
Thông báo về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký thành lập doanh nghiệp 24/06/2021
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bõ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hóa, Hóa chất và Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương 05/11/2020
Các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông 30/10/2020
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính điện tử lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24/04/2020

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp