Chuyên mục CCHC 18/01/2019
 
QĐ công bố danh mục thủ tục mới ban hành trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VH,TT và DL tỉnh Đắk Nông 14/01/2019
QĐ công bố DM TTHC mới ban hành/ sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức(ODA) vốn vay hỗ trợ ưu đãi 14/01/2019
QĐ về việc công bố Dm TTHC mới ban hành/sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết Sở VH,TTDL 10/01/2019
QĐ về việc ban hành quy trình giải quyết TTHC một cửa liên thông thuộc thẩm quyền quản lý của Sở LĐTBXH 09/01/2019
Qđ Về việc ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính các xã, thị trấn trên huyện Đắk Song 02/01/2019

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp