Thông tin tuyên truyền 18/01/2019
 
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (01/01/2019)
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính huyện Đắk Song năm 2019 (14/11/2018)

Thực hiện chỉ thị số 23-CT/TW (31/07/2018)
Thực hiện chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9/2/2018 của Ban bí thư khóa XII
UBND huyện vừa có công văn số 3896 về việc triển khai các giải pháp thực hiện chính sách BHYT nhằm nâng cao tỷ lệ người dân, học sinh tham gia BHYT (30/07/2018)

Hướng dẫn tuyên truyền tuần thứ 4 tháng 7 năm 2018 (25/07/2018)
Sở Thông tin truyền thông Hướng dẫn tuyên truyền tuần thứ 4 tháng 7 năm 2018

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp