hông tin tuyên truyền
 
Tỉnh ủy ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (29-11-2017)
Ngày 24/11, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 61-KH/TU tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).
Điểm tựa pháp lý cho người nghèo (10-11-2017)
Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL), thuộc Sở Tư pháp, luôn nỗ lực thực hiện tốt công tác hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người có công... Đối với nhiều người nghèo, gia đình khó khăn, Trung tâm TGPL đã trở thành một địa chỉ tin cậy và là điểm tựa về pháp lý.
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11 (07-11-2017 15:21:26)

Chính phủ đồng ý phương án bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng sổ hộ khẩu (05-11-2017)
Chính phủ đồng ý với phương án bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng sổ hộ khẩu và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân.
Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp (02-11-2017)
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp