Thông tin tuyên truyền 25/02/2020
 
Trang thông tin tra cứu văn bằng giáo dục nghề nghiệp và Trang thông tin kết nối doanh nghiệp (12/02/2020)
Chiều ngày 26/12/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp – Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Lễ công bố 02 trang thông tin phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trong việc tra cứu văn bằng và thông tin kết nối giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp; đồng thời cũng thể hiện việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Thể lệ Cuộc thi ảnh online năm 2020 mang tên gọi "Tiếng vọng từ Đại ngàn" với chủ đề "Tây nguyên - Đất, Nước và Cuộc sống" (22/01/2020)

Nghị định số 81/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (13/01/2020)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 60 NĂM PHONG TRÀO ĐỒNG KHỞI (1960-2020) VÀ 60 NĂM NGÀY BẾN TRE ĐỒNG KHỞI (17/01/1960-17/01/2020) (03/01/2020)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 60 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG TUA HAI (26/01/1960-26/01/2020) (03/01/2020)

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp