Thông tin tuyên truyền 25/11/2020
 
Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020) (18/11/2020)
Ngày 13/11/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đắk Song đã ban hành Công văn số 35-HD/BTGTU về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020). Trang Thông tin điện tử huyện Đắk Song trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương tuyên truyền cụ thể như sau:
Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020) (11/11/2020)

Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (09/11/2020)

NGHỊ QUYẾT 154/NQ-CP VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 (09/11/2020)

Thông báo nhanh về kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (26/10/2020)

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp