Ý kiến chỉ đạo phản hồi 24/06/2022
 
Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND huyện tuần thứ 13/2021 (02/04/2021)

Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành UBND huyện Tuần 34/2020 (từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020) và triển khai nhiệm vụ tuần 35/2020 (24/08/2020)

V/v Thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 (20/08/2020)

V/v triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh (12/08/2020)

Báo cáo Kết quả chỉ đạo điều hành của UBND huyện tuần 31/2020 và triển khai nhiệm vụ tuần 32/2020 (03/08/2020)

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp