Ý kiến chỉ đạo phản hồi
 
Đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế (08-01-2017)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Chỉ thị nêu rõ, từ nay đến năm 2021, mỗi năm Bộ, ngành, địa phương thực hiện giảm 1,5 đến 2% biên chế công chức, biên chế sự nghiệp được giao năm 2015.
UBND tỉnh yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (06-01-2017)
Ngày 5/1, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Phê duyệt Chương trình phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 (25-11-2016 13:49:51)
Phê duyệt Chương trình phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp