Ý kiến chỉ đạo phản hồi 13/07/2020
 
V/v giải quyết hồ sơ trực tuyến hỗ trợ đối tượng khó khăn do dịch COVID-19 (07/07/2020)

Quyết định về việc Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước huyện Đắk Song làn thứ IV (12/06/2020)

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 987/QĐ-BGDĐT ngày 17/04/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo (03/06/2020)

Chỉ thị Nâng cao năng lực khoa học và công nghệ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID 19 (15/05/2020)

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Phòng, Chống tham nhũng trên địa bàn huyện Đắk Song tháng 4/2020 (14/04/2020)

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp