Văn bản pháp luật 31/07/2018

Thực hiện chỉ thị số 23-CT/TW

Thực hiện chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9/2/2018 của Ban bí thư khóa XII
tải pdf về
Thực hiện chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9/2/2018 của Ban bí thư khóa XII