Tình hình TCD và giải quyết đơn thư | UBND xã Đắk N’Drung 31/03/2020
 
Báo cáo Kết quả tiếp nhận, xử lý đơn thư, phản ánh, kiến nghị giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng Quý I/2020 (13/03/2020)

Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư phản ánh, kiến nghị phòng chống tham nhũng từ ngày 11/02 đến ngày 09 03 2020 (12/03/2020)

Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư phản ánh, kiến nghị phòng chống tham nhũng từ ngày 13/01 đến ngày 11/02/2020 (14/02/2020)

Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị tháng 10 năm 2019 của UBND xã Đắk N'Drung (10/10/2019)

Báo cáo " Kết quả việc đối thoại giữa UBND xã với nhân dân trên địa bàn xã năm 2019" (12/09/2019)

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp