Kết quả xử lý đơn thư | UBND xã Trường Xuân 04/08/2020
 
Về việc giải quyết đơn của ông Trần Quang Châu thường trú tại thôn 1, xã Trường Xuân, huyện Đăk Song tỉnh Đăk Nông. (16/04/2020)

V/v trả lời đơn của công dân Phan Thanh Hải thường trú tại thôn 1 xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. (02/03/2020)

V/v trả lời đơn của công dân Nguyễn Thị Hường thường trú tại thôn 1 xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (02/03/2020)

Về việc trả lời đơn thư của bà H Hiền thường trú tại Bon Bu Bơ xã Trường Xuân huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (10/01/2020)

Giải quyết đơn của công dân Hà Thị Thủy đại diện 04 hộ dân tại khu vực Bon Boong Ding, xã Trường Xuân (Khu sình tre), huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (13/06/2019)

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp