A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tháng 6, Quý II và 6 tháng đầu năm 2023