A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

892 BC Công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Đắk Song tháng 12 năm 2023

Công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Đắk Song tháng 12 năm 2023