Tiếp dân
 
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện Đăk Song ngày 20/10/2017 (18-10-2017 14:32:44)

Thông báo Kết luận của CT UBND huyện Đăk Song về việc giải quyết khiếu kiện của bà Phạm Thị Thành tại buổi tiếp công dân ngày 10-10-2017 (13-10-2017)

Thông báo Lịch tiếp công dân đột xuất của Lãnh đạo UBND huyện Đăk Song (09-10-2017 14:08:16)

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện Đăk Song (09-08-2017)

Thông báo Lịch tiếp công dân tại trụ sở UBND xã Thuận Hà (05-08-2017)

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp