Kết quả giải quyết huyện 16/09/2021
 
CÔNG VĂN CỦA CÔNG AN HUYỆN TRẢ LỜI ĐƠN ÔNG NÔNG VĂN ĐƯỜNG, THÔN 11 XÃ NÂM N'JANG, HUYỆN ĐẮK SONG 08/03/2019
V/v trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Anh Đào, tổ 3, TT Đức An 28/02/2019
V/v giải quyết đơn của ông Từ Trấn Thành, trú tại thôn Đắk Sơn 2, xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song 21/02/2019
V/v trả lời đơn của công dân Trương Mạnh Hùng, trú thôn Thuận Lợi, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song 21/02/2019
V/v trả lời đơn của công dân Lê Văn Ca ( đại diện 11 hộ dân), trú tại thôn Tuy Đức, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức 21/02/2019

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp