Kết quả giải quyết huyện 18/01/2019
 
TB Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Trương Xuân Tám vợ là bà Nguyễn Thị Loan TDP8, tt Đức An, h Đắk Song 09/01/2019
Vv xử lý đơn của công dân Nguyễn Thanh Sơn thôn 10, xã Trường Xuân, h Đắk Song, t Đắk Nông 04/01/2019
Vv trả lời đơn của công dân Phan Tuyết Tinh, thôn Đắk Tân, xã Đắk Nia, Thị xã Gia Nghĩa Tỉnh Đắk Nông 03/01/2019
Vv trả lời nội dung đơn đề nghị của công dân Nguyễn Văn Tiền, tdp 7, tt Đức An, h Đắk Song 03/01/2019
Vv trả lời nội dung đơn đề nghị của công dân Nguyễn Thị Nghĩa, tdp8, tt Đức An, h Đắk Song 03/01/2019

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp