Kết quả giải quyết huyện 25/11/2020
 
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC & PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐẮK NÔNG TRẢ LỜI ĐƠN CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN DƯƠNG, THỊ TRẤN ĐỨC AN 15/03/2019
CÔNG VĂN CỦA CÔNG AN HUYỆN TRẢ LỜI ĐƠN ÔNG NÔNG VĂN ĐƯỜNG, THÔN 11 XÃ NÂM N'JANG, HUYỆN ĐẮK SONG 08/03/2019
V/v trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Anh Đào, tổ 3, TT Đức An 28/02/2019
V/v trả lời đơn của công dân Mai Văn Vinh thôn 11, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 22/02/2019
V/v giải quyết đơn của ông Từ Trấn Thành, trú tại thôn Đắk Sơn 2, xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song 21/02/2019

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp